Phương thức kinh doanh

Công ty HBH GLOBAL JSC đa dạng hóa các mô hình kinh doanh cho các chủ đầu tư lựa chọn muốn đầu tư kinh doanh vào mô hình Spa chăm sóc sức khỏe - làm đẹp - hạnh phúc gia đình, với mức lợi nhuận đem lại cho các chủ đầu tư rất lớn, thu hồi vốn nhanh, thu nhập sẽ mãi mãi cùng chuỗi và hệ thống Fanchise của HBH SPA.

 

I. CÁC PHƯƠNG THỨC KINH DOANH

1. Chuyển giao công nghệ HBH SPA theo Level:

Công ty HBH GLOBAL JSC nhận chuyển giao công nghệ cho các Nail salon, Hair salon, Home spa, Spa công nghệ cao đang hoạt động để gia tăng thêm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp bằng đông y. Hoặc các Beauty & Spa chuẩn bị mở nhưng mong muốn sử dụng thương hiệu riêng của mình, nhưng vẫn muốn có các công nghệ của HBH SPA

Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Chuyển giao công nghệ HBH SPA theo level

Hình thức chuyển giao được chia theo các mức chia thành 3 level là: Level 1 - Level 2 - Level 3 để khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với mình
 

Chuyển giao công nghệ theo Level Spa chăm sóc sức khỏe sắc đẹp HBH
Chuyển giao công nghệ theo Level
 

2. Đầu tư sinh lời mãi mãi vào chuỗi HBH SPA

 • Các chủ đầu tư có thể đầu tư vào mô hình kinh doanh nhận nhượng quyền HBH SPA, chi phí đầu tư phụ thuộc vào địa điểm và quy mô khác nhau.
 • Mô hình này chủ đầu tư không có thời gian để tham gia kinh doanh họ chỉ có tiền đầu tư và nhận nhượng quyền HBH SPA.
 • Công ty HBH GLOBAL JSC sẽ điều hành và tổ chức kinh doanh, đồng thời cam kết THỜI GIAN THU HỒI VỐN cho chủ đầu tư
 • HBH GLOBAL JSC nhận được % trên doanh thu hàng tháng theo thỏa thuận 2 bên.
 • Hết thời gian chủ đầu tư thu hồi vốn, thì HBH GLOBAL JSC nhận được % trên doanh thu hàng tháng sẽ tăng lên theo thỏa thuận trong hợp đồng hai bên
 
Đầu tư sinh lời mãi mãi vào chuỗi HBH SPA
Đầu tư sinh lời mãi mãi vào chuỗi HBH SPA
 

3. Đầu tư hợp tác kinh doanh chuỗi HBH SPA

 • Chủ đầu tư ngoài đầu tư vốn kinh doanh còn tham gia kinh doanh chuỗi HBH SPA
 • Hoặc hai bên cùng đầu tư theo tỉ lệ vốn góp theo thỏa thuận
 • Công ty HBH GLOBAL chịu trách nhiệm: xây dựng bộ máy nhận sự, kế hoạch kinh doanh, đội ngũ kỹ thuật viên, Marketing, Quy trình …. để cùng chủ đầu tư kinh doanh hiệu quả.
 • Lợi nhuận sẽ được chia theo tỉ lệ góp vốn, hoặc theo thỏa thuận hai bên.

Đầu tư hợp tác kinh doanh chuỗi HBH SPA
Đầu tư hợp tác kinh doanh chuỗi HBH SPA
 

4. Fanchise nhượng quyền thương hiệu HBH SPA

 • Phí nhượng quyền thương hiệu HBH SPA là 200tr thu 1 lần duy nhất, quý khách được hưởng các quyền lợi khi nhận nhượng quyền HBH SPA. ( Khuyến mại theo chương trình)
 • Bên nhận nhượng quyền được sử dụng thương hiệu HBH SPA và công nghệ của HBH SPA cho đến khi hết hợp đồng kinh doanh.
 • Công ty HBH GLOBAL JSC chịu trách nhiệm hỗ trợ, tìm và đào nhận sự, kỹ thuật viên Spa, kế hoạch kinh doanh, kỹ thuật, Marketing... cho bên nhận nhượng quyền thương hiệu có thể kinh doanh thành công.
 • Chủ đầu hay bên nhận nhượng quyền thương hiệu tự kinh doanh với sự hỗ trợ của Công ty HBH GLOBAL
 • Lợi nhuận thu được bên nhận nhượng quyền được hưởng 100% không phải chia cho Công ty HBH GLOBAL
 • Công ty HBH GLOBAL sẽ hỗ trợ và giám sát chất lượng dịch vụ và up date công nghệ mới.
 
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền Spa chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp HBH SPA
 
HÌNH ẢNH HBH SPA VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI:
 
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Nhượng quyền thương hiệu Spa chăm sóc sức khỏe HBH | HBH Global
Sản phẩm ngũ hành Đả thông kinh lac và bài độc BhaGavad Tây Tạng Ấn Độ | HBH Global
 

BÌNH LUẬN

Địa chỉ

Số 4 - TT11B Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại

0904040999 - 0934593388

Email

hbhglobal168@gmail.com