Yutaka Honma

*** Hiện tại
- Cố vấn Hiệp hội Shiatsu Việt Nam.
- 1972 Tốt nghiệp tại Tokyo College of Economics.
- 1982 Tốt nghiệp Japan Shiatsu College.
- 1983 làm việc tại Japan Shiatsu Center in California USA.
- 1985 Dạy Shiatsu tại Santa Monica, Ca.
- 1988 Giảng dạy Shiatsu tại Masa Shiatsu College Honelulu Hawaii.
- 1990 Thành lập Shiatsu Studio riêng tại Tokyo.
- 2001 Thành lập Japan Shiatsu Promotion and Academy (J-SPA).
- 2003 Trở thành đối tác của Ngọc Anh Spa tại Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 2008 J-SPA giảng dạy Shiatsu theo Wellness Summit of Spa-Asian.
- 2012 J-SPA mở lớp dạy Shiatsu tại Hồ Chí Minhf với Ngọc Anh Massage.

BÌNH LUẬN
comments comments comments comments comments

Địa chỉ

Số 4 - TT11B Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại

0904040999 - 0934593388

Email

hbhglobal168@gmail.com